​Sage BOB - Ideas Portal

Accounting - VAT cell configuration: lookup

En configuration du comportement d'un code TVA, l'utilisateur voudrait directement saisir la case TVA au clavier.

Bij de configuratie van het gedrag van een btw-code, wil de gebruiker het btw-vak rechtstreeks via het toetsenbord ingeven.

  • Guest
  • Jan 5 2023
  • Shipped
  • Attach files
  • +3