​Sage BOB - Ideas Portal

BOB-link - Currency rate download and automatic conversion

Pour les documents en devise, l'utilisateur voudrait fournir uniquement les montants en devise, que BOB-link télécharge le cours à la date du document et fasse automatiquement la conversion dans la devise du dossier.

Voor documenten in vreemde valuta, wil de gebruiker enkel de bedragen in valuta opgeven, waarna BOB-link de koers op de documentdatum opvraagt en automatisch de conversie doet naar de valuta van het dossier.

  • Guest
  • Oct 10 2022
  • Shipped
  • Attach files
  • +3