​Sage BOB - Ideas Portal

Accounting - Salary files management for SME

L'utilisateur avec une licence PME voudrait une gestion des fichiers de salaire reçus de son secrétariat social, afin d'automatiser l'écriture d'OD de salaire.

De gebruiker met een KMO-licentie wil een beheersoplossing voor de loonbestanden van zijn sociaal secretariaat, om het aanmaken van de DP voor de lonen te automatiseren.

  • Guest
  • Sep 27 2022
  • Attach files
  • +6