​Sage BOB - Ideas Portal

Open Banking integration

L'utilisateur voudrait profiter des opportunités offertes par la directive PSD2 pour obtenir l'historique de ses mouvements bancaires directement auprès de sa banque.

De gebruiker wil gebruik maken van de mogelijkheden die de PSD2-richtlijn biedt om de historiek van zijn banktransacties rechtstreeks van zijn bank te verkrijgen.

  • Guest
  • Dec 23 2022
  • Attach files
  • +1