​Sage BOB - Ideas Portal

Accounting - Shared books

L'utilisateur voudrait encoder dans un journal en même temps que d'autres utilisateurs, comme c'est déjà possible en gestion commerciale.

De gebruiker wil graag tegelijk met andere gebruikers in eenzelfde dagboek ingeven, zoals dat bij commercieel beheer al mogelijk is.

  • Guest
  • Jul 14 2023
  • Attach files