​Sage BOB - Ideas Portal

FiSta - Change sign for notes of accounts

L'utilisateur voudrait inverser le signe d'une variable dans une note aux comptes (ou obtenir une valeur absolue).

De gebruiker wil het teken van een variabele in een rekeningnota omkeren (of een absolute waarde verkrijgen).

  • Guest
  • Jul 14 2023
  • Attach files