​Sage BOB - Ideas Portal

Accounting - Common VAT codes

L'utilisateur voudrait une gestion centralisée des codes TVA : à l'ajout d'un nouveau code TVA, que celui-ci soit immédiatement disponible dans tous les dossiers.

De gebruiker wil een gecentraliseerd beheer van de btw-codes: bij het toevoegen van een nieuwe btw-code, moet deze onmiddellijk beschikbaar zijn in alle dossiers.

  • Guest
  • Oct 12 2022
  • Shipped
  • Attach files
  • +12