​Sage BOB - Ideas Portal

Bank - CODA: default account for incoming/outgoing amounts

L'utilisateur voudrait un compte par défaut par journal pour les montants entrants et sortants lors de la comptabilisation d'un extrait de compte.

De gebruiker wil per dagboek een standaardrekening voor inkomende en uitgaande bedragen bij het boeken van een rekeninguittreksel.

  • Christian Brooze
  • Apr 20 2023
  • Attach files