​Sage BOB - Ideas Portal

Sales management - Invoices: QR code for payment

L'utilisateur aimerait ajouter sur ses factures un QR code permettant à ses clients d'initier le paiement rapidement.

De gebruiker wil een QR-code toevoegen aan zijn facturen om een snelle betaling mogelijk te maken voor zijn klanten.

  • Guest
  • Mar 28 2023
  • Shipped
  • Attach files