​Sage BOB - Ideas Portal

Sales management - VAT total = sum of VAT lines

L'utilisateur voudrait que le montant total de la TVA d'une facture corresponde à la somme de la tva des lignes, au lieu d'être calculé à partir du total des bases.

De gebruiker wil dat het totale btw-bedrag van een factuur overeenstemt met de som van de btw-bedragen voor de lijnen, in plaats van berekend te worden op het totaal van de btw-bases.

  • Guest
  • Feb 28 2023
  • Attach files