​Sage BOB - Ideas Portal

Accounting - Supplier invoice number as keyword for default comment

L'utilisateur voudrait que le numéro de facture fournisseur soit copié automatiquement dans la remarque de chaque ligne lors de l'encodage d'un achat.

De gebruiker wil dat bij het ingeven van een aankoop, het nummer van de leveranciersfactuur automatisch overgenomen wordt in de opmerking van elke lijn.

  • Guest
  • Nov 24 2022
  • Shipped
  • Attach files
  • +5